Ocalona cyfra

0
Uczniowie otrzymali do rozwiązania w domu następujące zadanie:Na kole o promieniu jednostkowym opisano kwadrat. W jakiej odległości od wierzchołka kwadratu znajduje się najbliższy wierzchołkowi punkt koła? Przyjmij, że (sqrt{2} approx 1,41.)Zadanie wydawało się proste, wyjątkowo...