Bioinformatyka, czyli biologia wspierana matematyką

0
Bioinformatyka jest jedną z najmłodszych nauk, której burzliwy rozwój umożliwiły go dokonane przełomowe osiągnięcia matematyków zajmujących się algorytmami kombinatorycznymi.