Bioinformatyka, czyli biologia wspierana matematyką

0
Bioinformatyka jest jedną z najmłodszych nauk, której burzliwy rozwój umożliwiły go dokonane przełomowe osiągnięcia matematyków zajmujących się algorytmami kombinatorycznymi.

Spotkania w Warszawie

0
Mając za cel budowę zespołu autorów serwisu muma.edu.pl, jak i konsultacje naszych różnych pomysłów na rozwój projektu MuMa, wyruszyłem do Warszawy.Szukając wsparcia pomysłu Muzeum Matematyki u pasjonatów Królowej nauk byliśmy w Warszawie, by spotkać...